Co zrobić z przeterminowanymi lekami?

Co zrobić z przeterminowanymi lekami?

6 grudnia 2021 0 przez Redakcja To Kocham

W naszych domowych apteczkach przechowujemy najróżniejsze lekarstwa i suplementy diety. Tabletki przeciwbólowe, maści, witaminy, leki na grypę, syropy na kaszel i wiele innych. To wszystko znaleźć możemy w domach większości z nas. Przeterminowane leki mogą poważnie zaszkodzić naszemu zdrowiu. Dlatego właśnie apteczkę powinno się porządkować co najmniej raz w roku. Niektórzy wyrzucają przeterminowane leki do kosza lub spuszczają je w toalecie. Niewielu jednak wie, że przeterminowane lekarstwa pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane w ten sposób. Przeterminowane lekarstwa wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane stanowią zagrożenie dla środowiska, zdrowia oraz życia ludzi i zwierząt.Dlaczego nie wolno wyrzucać przeterminowanych leków do pojemnika na odpady zmieszane lub wylewać do toalety/zlewu?

Leki zawierają wiele substancji chemicznych, które mogą negatywnie wpłynąć na środowisko naturalne. Związki zawarte w lekach działają negatywnie na glebę, wodę, mogą zagrozić życiu roślin, zwierząt, a nawet ludzi. Ich działanie jest długotrwałe i może utrzymywać się przez wiele lat. Wyrzucone do pojemnika na odpady zmieszane – nie zostaną odpowiednio zutylizowane i mogą trafić do środowiska (gdzie stanowić mogą zagrożenie).To samo dotyczy wylewania lub wyrzucania przeterminowanych leków do umywalki, toalety, zlewu czy wanny. Oczyszczalnie ścieków nie są w stanie odfiltrować ze ścieków związków chemicznych, które są zawarte w lekach. W taki sposób rozpuszczone leki dostają się do rzek i wnikają do wód gruntowych, gdzie spowodować mogą skażenie.

Niewłaściwe utylizowanie leków może doprowadzić do zwiększenia oporności bakterii na antybiotyki. Bakterie znajdujące w ściekach powoli przyzwyczajają się do obecnych tam niewielkich dawek antybiotyków w środowisku i stopniowo wykształcają odporność na ich działanie. Sytuacja, w której bakterie całkowicie uodporniłyby się na antybiotyki mogłaby doprowadzić do sytuacji zagrożenia zdrowia, a nawet życia społeczeństwa.

co zrobić z przeterminowanymi lekami

Gdzie oddawać/wyrzucać przeterminowane leki?

Gdzie w takim razie należy wrzucać przeterminowane leki? Najlepszym sposobem na pozbycie się zebranych przez nas lekarstw jest wyrzucenie ich do specjalnych pojemników przygotowanych przez gminę. Pojemniki te bardzo często znajdują się przy lub w aptekach. Jeśli nie wiemy gdzie dokładnie znajduje się taki pojemnik – znajdziemy listę punktów w internecie na stronie naszej gminy. Jeśli jednak w naszym bliskim sąsiedztwie nie znajdziemy żadnego pojemnika/punktu – warto udać się do najbliższej apteki i zapytać o możliwość oddania leków. Pamiętajmy jednak, że nie we wszystkich aptekach zgadzają się na przyjęcie przeterminowanych leków.
Przeterminowane leki można oddać także do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Jest to legalny i łatwy sposób na wyrzucanie odpadów nienadających się do segregacji. Pozbycie się medykamentów w tym punkcie jest oczywiście bezpłatne, zawiera się w ramach opłaty za wywóz odpadów komunalnych.Kiedy należy wyrzucić leki?

Leki należy wyrzucić w przypadku gdy:

  • upłynął termin ich ważności,
  • były niewłaściwie przechowywane (to znaczy: w zbyt wysokiej lub niskiej temperaturze, lub z bezpośrednim dostępem do światła dziennego),
  • były otwarte zbyt długo (okres ważności po otwarciu leku zawsze znajduje się na ulotce),
  • przy korzystaniu z nich nie zostały zachowane odpowiednie zasady higieny (na przykład: pozostawiono otwartą butelki z syropem lub pito go bezpośrednio z butelki).Czego nie należy wyrzucać do pojemnika na leki?

  • igieł, strzykawek i ampułkostrzykawek – używane igły i strzykawki mogą stanowić zagrożenie zakażenia chorobami przenoszonymi przez krew (na przykład HIV lub wirusowe zapalenie wątroby). Takie odpadki należy zbierać do pojemników i poddawać osobnej utylizacji w specjalnie wyznaczonych miejscach.
  • zużytych środków opatrunkowych – podobnie jak w przypadku poprzednich śmieci, zakrwawione środki opatrunkowe mogą być źródłem wielu chorób. Dodatkowo wyrzucane bezpośrednio do śmieci mogą zostać rozniesione przez zwierzęta.
  • termometrów rtęciowych – rtęć jest toksycznym pierwiastkiem chemicznym, dlatego nie należy wyrzucać jej do żadnego rodzaju śmieci. Rozbity termometr rtęciowy możemy oddać do punktu zbierania świetlówek lub najbliższego miejsca składowania rtęci.